Náš provizorní klášter - přestavěný rodinný domek.