Začlenění projektu nového kláštera do stávající zástavby obce Lysolaje.