<<      >>

Pohled na pozemek od východu přes domy v ulici Květová (z hřiště). Umítění kláštera opět označuje šipka.