Studie nového kláštera - 1. patro Pouze hostovský dům, kaple se zvonicí a trakt s celami sester je patrový, ostatní části kláštera jsou přízemní. (Kliknutím otevřete plán ve větším měřítku.)