Pohled od severu - přístupová komunikace vzniklá prodloužením ulice Žákovská vede k hlavnímu vstupu do kláštera.