Studie nového kláštera - příčný řez stavbou v severojižním směru dobře ilustruje gradaci hmot jednotlivých částí stavby od přízemních traktů až po vertikálu zvonice. (Kliknutím otevřete plán ve větším měřítku.)