Studie nového kláštera - podsklepení traktu s celami sester. Vzhledem ke svažujícímu se terénu by i dílny a další prostory v této části kláštera měly být dostatečně světlé a neměly by budit dojem suterénních místností. (Kliknutím otevřete plán ve větším měřítku.)