OPznak

Projekt nového Kláštera mnišek Kazatelského řádu v Praze - Lysolajích


flag_EN flag_G

Kdo jsme a co chceme


Naše komunita mnišek Kazatelského řádu (Jedná se o kontemplativní větev Dominikánského řádu - bližší podrobnosti o naší spiritualitě a způsobu života najdete na našich internetových stránkách.) se zrodila na sklonku komunismu. Po pádu komunistického režimu jsme se na jaře 1990 nastěhovaly do rodinného domku v Praze - Lysolajích, který v minulých dobách sloužil jako skrytý klášter malému společenství našich bratří - dominikánů. Komunita se poměrně rychle začala rozrůstat, takže nám prostory domu brzo byly těsné, navíc naprosto nevyhovovaly našemu kontemplativnímu způsobu života. Proto jsme se už tehdy začaly rozhlížet po pozemku, kde bychom mohly vybudovat nový klášter. Naše snaha se tehdy setkala s neúspěchem, protože magistrát nám nepovolil na vybraném místě stavět.

Z toho důvodu jsme zvolily provizorní řešení a v r. 1994 přistavěly k domu druhou polovinu s několika celami, jedním malým pokojíčkem pro hosty a kaplí, umožňující účast veřejnosti na našich bohoslužbách. (Zde si můžete prohlédnout, jak vypadá rozšířený dům v současné době.) V tomto domě jsme se začaly učit a dosud se učíme žít své kontemplativní povolání tak, jak nám to podmínky dovolují. Nikdy jsme však nepustily ze zřetele myšlenku stavby skutečného kláštera a nikdy jsme se za tento projekt nepřestaly modlit.

V posledních letech se otázka stavby nového kláštera stává pro nás stále živější, mimo jiné proto, že větší počet lidí se na nás obrací s prosbou, aby u nás mohli strávit dny duchovní obnovy a účastnit se naší modlitby, a my jim můžeme vyhovět jen ve velmi omezené míře, protože na to nemáme dostatek prostor. Rády bychom taky místním lidem nabídly častěji možnost přijít si k nám poslechnout přednášku nebo koncert. Rovněž naše prostory pro práci (šití, psaní ikon atd.) jsou velmi stísněné (jedna místnost obvykle slouží zároveň více účelům) a zahrada je příliš malá pro kontemplativní způsob života. Zintenzivnily jsme tedy svou snahu najít vhodné místo pro stavbu kláštera.

 V té situaci nás radostně překvapilo, že se nám opět otevřela možnost uvažovat o stavbě nového kláštera přímo v Lysolajích. Z iniciativy paní starostky nás oslovil architekt, který zpracovával v rámci naší městské části podklady pro nový územní plán Prahy (bude platný dalších 10 let), aby společně s námi v Lysolajích našel místo vhodné pro náš nový klášter. Fakt, že si občané i zastupitelstvo naší obce přejí, abychom i nadále působily v Lysolajích, napovídá, že i Bůh si nás asi přeje mít právě tady. Společně s architektem jsme tedy vytipovaly vhodný pozemek (můžete si jej prohlédnout zde), oslovily majitele a nechaly zpracovat studii na stavbu kláštera na tomto pozemku. Na základě této studie jsme pak společně s majitelem pozemku a s Místním úřadem Lysolaje (jehož zastupitelstvo náš návrh schválilo 100% hlasů) podaly Magistrátu hl. Města Prahy návrh na začlenění našeho projektu stavby kláštera do územního plánu města. Je pravděpodobné, že magistrát náš návrh schválí jednak proto, že ho podporuje Místní úřad Lysolaje, jednak proto, že na území obce dosud chybí kostel a do farního kostela je velmi daleko. Pokud tedy výstavba našeho kláštera na daném pozemku bude v rámci územního plánu Prahy schválena, což se dozvíme letos na podzim, byl by majitel ochoten nám pozemek prodat a bylo by možné začít s vlastní stavbou.

Zatím však na financování stavby i na samotný pozemek máme jen velmi málo peněz. Velmi předběžný odhad sumy, potřebné na koupi pozemku, na stavbu kláštera a na jeho provoz v prvních několika letech se pohybuje v řádu desítek milionů Kč. Proto se na vás obracíme s prosbou. Nevíte o někom, kdo by nám mohl pomoci ať už finančně nebo radou ohledně způsobu, jak nashromáždit potřebné prostředky na tento projekt? Kontakt a bankovní spojení najdete zde. Budeme vám velmi vděčny za jakoukoliv pomoc a ujišťujeme vás o naší modlitbě.