OPznak

Projekt nového Kláštera mnišek Kazatelského řádu v Praze - Lysolajích


flag_EN flag_G

Aktuality

O víkendu 10.-11. března 2012 navštívily sestry Diana a Jacka polský Krakov. V dominikánském kostele nejsv. Trojice mohly z laskavosti našich polských bratří prezentovat projekt stavby našeho nového kláštera a udělat na něj sbírku při všech deseti nedělních mších. Vybraly jsme více než 100 000 Kč a další dary z Polska stále ještě přicházejí na náš účet. Našim bratřím v Polsku i všem dobrodincům patří naše hluboká vděčnost.

27. listopadu 2011,
na 1. neděli adventní, proběhl v kostele sv. Jiljí (u dominikánů) na Starém městě v Praze benefiční koncert na podporu projektu stavby našeho nového kláštera. Naši přátelé ze Spolku pro komorní a vokální hudbu Fénix pro nás provedli zapomenutou skladbu F. X. Brixiho "Corona stellarum duodecim Beatae Mariae Virginis". Na plakát koncertu se můžete podívat zde. Mnoho návštěvníků koncertu využilo možnosti přispět na náš projekt přímo na místě nebo se blíže informovat o momentálním stavu projektu a vzít si letáček s kontaktem a bankovním spojením. Děkujeme umělcům za hluboký umělecký a duchovní zážitek, otci Antonínovi OP za duchovní slovo, kterým koncert doprovodil, a všem, kdo pomohli s uspořádáním koncertu nebo jakkoliv přispěli na náš projekt, za pomoc a podporu. Prohlédněte si, prosím, také několik fotografií z koncertu.

V říjnu 2011 naše sestry Jacka a Josefa odjely na bezmála třítýdenní návštěvu Düsseldorfu. Přijaly tak pozvání fr. Manuela Mertena OP, převora tamních dominikánů. Úkolem sester bylo ušít 8 hábitů pro bratry a také prezentovat projekt stavby nového kláštera věřícím, navštěvujícím kostel bratří a také farní kostel. Návštěva přinesla obrovskou finanční pomoc pro náš projekt. Celkem bylo získáno 250 tisíc Kč. Jsme nesmírně vděčné našim bratřím v Düsseldorfu, především fr. Manuelovi, a také všem našim dobrodincům za jejich velkorysou štědrost. Všechny ujišťujeme, že na ně stále pamatujeme ve svých modlitbách.

červen 2011

Dalším patronem projektu se stal pan Roman Šebrle, vynikající český atlet, olympijský vítěz  a náš soused v Lysolajích. Rozhovor s ním si můžete přečíst zde.

14. září 2010
Patronát nad projektem našeho nového kláštera přijala Dagmar Veškrnová - Havlová, herečka, bývalá první dáma ČR a zakladatelka nadace Vize 97. Velmi si vážíme jejího zájmu o náš klášter a máme radost, že nám bude moci přispět svými bohatými zkušenostmi na poli charitativních a kulturních projektů.

31. července 2010
Dnes ve věku 87 let zemřel náš patron ing. arch. Josef Hyzler. Věříme, že i nadále bude brát patronát nad naším projektem za svou věc a přimlouvat se za nás u nebeského Otce. Doufaly jsme, že nám přispěje radou zejména při výběru architekta pro náš nový klášter, s důvěrou proto očekáváme, že nyní nám na jeho přímluvu Bůh pošle nějakého zvlášť dobrého.

3. června 2010
Na radu nového pražského arcibiskupa a dobrého přítele naší komunity otce Dominika Duky jsme se rozhodly požádat několik osobností veřejného, politického a kulturního života v ČR, aby se ujaly patronátu nad naším projektem a staly se tak jakýmisi "kmotry" našeho nového kláštera. Jde nám především o ty osobnosti, u nichž cítíme určitou duchovní i lidskou blízkost, takže předpokládáme, že budou mít porozumění pro naše povolání a náš způsob života, a při realizaci projektu stavby kláštera nám poskytnou podporu, přispějí svými zkušenostmi či radou. Zároveň by tito lidé měli být pro veřejnost i jistými garanty serióznosti našeho projektu. K dnešnímu dni na naši prosbu kladně odpověděli a rozhodli se nás "adoptovat":
  • Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český
  • hraběnka Daisy Zdislava Waldsteinová, dlouholetá prezidentka České maltézské pomoci
  • ing. arch. Josef Hyzler, bývalý a nyní čestný předseda klubu za starou Prahu
  • Prof. Jiří Kuthan, historik, vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK Praha

  • Další, které jsme oslovily, naši prosbu teprve zvažují, a na některé z nich teprve hledáme kontakt. Další informace o našich patronech a jejich spolupráci s námi si v brzké době budete moci přečíst zde.