OPznak

Projekt nového Kláštera mnišek Kazatelského řádu v Praze - Lysolajích


flag_EN flag_G

Poděkování


Od času, kdy byly uvedeny do provozu tyto stránky, přibyla na kontě nového kláštera řada větších i menších položek jak od našich přátel a známých, tak od některých společenství a organizací, od lidí, jejichž jména jsou pro nás neznámá, i od zcela anonymních dárců. Někteří nám dokonce své příspěvky posílají pravidelně každý měsíc. Jiní nám zase nesmírně pomohli modlitbou či cennými radami v oblasti přípravy projektu, jednání se sponzory atd... Protože ne vždy máme možnost každému dárci poděkovat zvlášť a osobně, chceme tak učinit alespoň touto formou.

Všem, kdo nám jakkoli přispěli, tedy velice děkujeme a ujišťujeme je o své hluboké vděčnosti a o tom, že na ně pamatujeme před Boží tváří. S vděčností na ně budou vzpomínat a svými modlitbami je budou jistě provázet i následující generace sester, které budou žít v nově postaveném klášteře.

Za všechny naše dobrodince je v naší kapli každou první neděli v měsíci v 8.00 sloužena mše svatá.