OPznak

Projekt nového Kláštera mnišek Kazatelského řádu v Praze - Lysolajích


flag_EN flag_G

Náš současný dům


V současné době nás sedm sester žije v klášteře vzniklém z rozšířeného rodinného domku, který je součástí zástavby rodinných domků v Lysolajích (okrajová část Prahy, téměř vesnice). Stavba má dvě podlaží.

V přízemí máme kapli s kapacitou pro 10 - 15 sester + cca 20 míst pro ty, kdo se chtějí připojit k naší modlitbě nebo se zúčastnit bohoslužby. Na nedělní mši pravidelně přichází kolem 20 lidí a rovněž ve všední den se často na mši nebo na nešporách objeví někdo z našich sousedů nebo přátel. Máme radost, že cestu do naší kaple si našli i někteří naši sousedi z jiných křesťanských církví, a tak můžeme být společně pro naše okolí výmluvnějším svědectvím touhy křesťanů po dokonalé jednotě. (Chcete-li se i vy někdy zúčastnit našich modliteb, potřebné informace najdete zde.)

Dále máme v přízemí sakristii (ukládají se zde věci potřebné při bohoslužbě), refektář (t.j. jídelnu), malou kuchyň, pokojík pro ubytování jednoho hosta a pracovnu, která zároveň slouží i jako kapitulář, místnost k scházení komunity a prostor pro setkávání se s hosty.

V prvním patře (tzv. klausura, návštěvníci domu sem zpravidla nemají přístup) máme 10 ložnic vždy pro jednu sestru (tzv. cel) o velikosti 7 - 10 m2, tři z nich momentálně využíváme jako pracovny (žehlení, šití atd.) nebo jako ložnice pro ubytování sester z jiných komunit, které k nám často přijíždějí na několik dnů či týdnů odpočinku.

 K domu patří nepříliš rozlehlá terasovitá zahrada, kde pěstujeme květiny a ovocné stromy.

Náš dům je moc pěkný, situovaný v příjemném prostředí a se skvělými sousedy, ale přece jen neodpovídá potřebám komunity, která se snaží vést plně kontemplativní život. Není zde možné konat některé hlučnější práce (např šití na stroji, kuchyňské práce či luxování), telefonovat ani se setkávat s hosty, a nerušit přitom všechny ostatní sestry, protože všude je všechno slyšet. Prostory jsou celkově velmi stísněné, a protože nechodíme do práce mimo dům a trávíme doma většinu dne, neustále na sebe všude narážíme. Často bychom v jedné malé pracovně či kuchyni potřebovaly zároveň dělat několik věcí. Knihovna je rozmístěna po pěti různých místnostech a chodbách a nezanedbatelná část našich knih je složena v krabicích, kde jsou těžko dostupné pro každodenní užívání. Rovněž zahrada je dost malá, takže na procházky musíme pravidelně chodit ven, což jinak bývá u kontemplativních komunit spíše výjimkou. (Naštěstí máme poblíž louky, pole a les.)

To vše nás vede k přesvědčení, že stavba nového kláštera by nám mohla napomoci k zkvalitnění našeho kontemplativního života i služby Bohu a lidem s nimiž a pro něž žijeme. Další podrobnosti o našem současném domě a našem způsobu života se dozvíte z následující fotogalerie a z fotogalerie na internetových stránkách naší komunity.