Potřebujeme, abyste se za nás modlily, a vy zase potřebujete takový klášter, ve kterém můžete žít a modlit se. Potřebujeme takový klášter, jako je ten váš. Kde bych já teď byla, kdybych nemohla přijít a posedět u vás? Od toho okamžiku, co jsem sem poprvé přišla, jsem věděla, že někde mám místečko na tomto světě, kam mohu přijít, když mně bude nejhůř. A pak také jste viděla mého postiženého syna. Nikde jinde než u vás jsem neviděla, že by si klekl a vroucně se modlil. Vaše modlitba má sílu. A když je člověk nešťastný, když už má všeho plné zuby, pak u vás se mu ulehčí – jako mně dnes. Proto vás potřebujeme.

Daisy Zdislava Waldsteinová