Velmi podporuji snahu mnišek Kazatelského řádu uvést v život projekt stavby nového kláštera, neboť pevně věřím, že se tento stane záhy duchovním centrem nejenom pro Váš řád, ale tako pro celou městskou část a všechny dobré lidi.

Dagmar Havlová, herečka, bývalá první dáma ČR,                 
předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97