OPznak

Projekt nového Kláštera mnišek Kazatelského řádu v Praze - Lysolajích


flag_EN flag_G

Pozemek pro stavbu nového kláštera v Lysolajích


Pole, na němž by měl stát náš nový klášter, se nachází v Lysolajích nad kapličkou Panny Marie Bolestné (u pramene). Dojdete k němu ulicí Žákovská. Část pole, patřící majiteli, s nímž o koupi pozemku jednáme, je situována poněkud výše, takže samotné klášterní budovy by se měly nacházet na malém návrší zhruba za zahradou domu č.p. 18 v Květové ulici.

Při pohledu z dálky by tak věž kláštera tvořila přirozenou a velmi působivou dominantu obce. Velikost zahrady bude záležet na množství finančních prostředků, které se nám na koupi pozemku podaří získat. Větší zahrada by jednak lépe odpovídala potřebám kontemplativní komunity a jednak  by se stala přirozenou hranicí, která by bránila dalšímu rozšiřování zástavby na úkor okolní zeleně v sousedství přírodní památky Housle.

Dolní část pole (těsně nad kapličkou), patří jinému majiteli a ten má v úmyslu vybudovat na ní pět rodinných domků. Domky by měly být soustředěny kolem cesty, která by byla přirozeným pokračováním ulice Žákovská a pak by se stáčela rovnoběžně s ulicí Květová přímo k hlavnímu vchodu kláštera. Další záběry na pozemek z různých stran si můžete prohlédnout v této malé galerii.